Skip to content

ABOUT OUR CLUB

Bergsig Tennis Club – Tennis for everyone

Die Geskiedenis van Bergsig Tennisklub

Bergsig Tennisklub is gestig op 4 Desember 1963 te Coronationpark, Mountain View. Piet v/d Schyff is die eerste voorsitter. Slegs een tennisbaan is beskikbaar en ‘n splitpaaltjie afdak word as klubhuis gebruik. Die publieke toilette in die park is gebruik. In Februarie 1964 word ‘n tweede tennisbaan aangevra. Die derde en vierde bane volg binne twee jaar. Die huur beloop R60 per baan per jaar.

Bergsig Tennisklub se 25 jarige bestaan word in November 1988
gevier met ‘n swierige dinee. Tydens hierdie funksie word Eddy
Samworth as eerste Ere-President van Bersig Tennisklub verkies.
Op die tennisbaan bereik Bergsig ‘n hoogtepunt in 1988 toe sewe
spanne vir die gemengde liga van Noord Transvaalse Tennis
Assosiasie ingeskryf word. Hoogste span speel.


Jaarliks na afloop van die klubkampioenskappe is daar swierige
funksies gehou waartydens die bekers uitgedeel is en erkenning
gegee is aan lede wat waardevolle bydraes gelewer het gedurende
die jaar soos die Sportman en Sportvrou toekenning wat in 1980
ingestel is.Res B.

Op 5 Augustus 1966 word besluit om ‘n klubhuis te bou. Die Stadsraad van Pretoria word genader en hulle staan ‘n lening aan die klub toe van R2 250 vir die bou van die klubhuis. Hierdie lening moes oor 20 jaar terugbetaal word in 2 jaarlikse paaiemente. Die klubhuis het bestaan uit een groot vertrek met twee motorhuisdeure voor, en is in 1969 voltooi. Daarna volg ‘n oefenmuur ( November 1971), toilette (Januarie 1972) en baanligte in 1975. Hierdie verbeterings is deur die klublede gefinansier.

Die ledetal neem toe en die behoefte vir ‘n groter klubhuis word al groter. Die voorste gedeelte van die klubhuis, soos huidig bestaan, word van Augustus tot Desember 1984 aangebou teen ‘n koste van R3 300 waarvan die Stadsraad R950 aan die Klub skenk. Winter en Somer, Saterdag na Saterdag verkoop die lede koeksisters voor winkelsentrums om die boukostes te finansier. Die volgende lede was verantwoordelik vir die bouwerk: Bob Salmon, Bossie Boshoff, Robert Salmon en Jack v/d Schyff. Dawid Ehlers en Johan Snyman was die kroeg “bouers”.

Die lede het egte vriendskapsbande gehad en daar is gereeld saam
gekamp, skattejagte gehou en Saterdae na tennis sommer saam
gekuier en gedans in die klubhuis.


SAAMGESTEL IN 2018 AS BLYK VAN WAARDERING AAN WYLE DR
KOOS VAN NIEKERK WIE 18 JAAR VOORSITTER WAS EN DIE
GESKREWE DAGBOEK SO AKKURAAT BYGEHOU HET.


NAGESLAG SAL ERF WAT JY NALAAT.


KOOS VAN nIEKERK